Disclaimer & Voorwaarden

 

Disclaimer:
Deze website wordt met de grootste zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat gepubliceerde teksten onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

'Knipstudio Hansweert' sluit alle aansprakelijkheid uit voor alle directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met (gebruik van) deze website en de daarmee verstrekte informatie. 'Den Baas en zijn madam' is niet verantwoordelijk voor de inhoud op websites waarnaar wordt verwezen of gelinkt.

Voorwaarden:
Deze website valt onder het auteursrecht. Het is niet toegestaan om deze website of delen daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken, in welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van de vormgever/ontwikkelaar.
Alle logo’s en foto's zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets mag daarom geheel, gedeeltelijk of in gewijzigde vorm op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de vormgever/ontwikkelaar.

Foto's en logo's aan derden worden alleen tijdelijk verstrekt voor een vooraf specifiek afgesproken doel en met schriftelijke  overeenstemming van de vormgever/ontwikkelaar.